Một ngày trải nghiệm đánh bắt cá, tép trên lòng hồ Trị An

Hãy cùng mình trại nghiệm đi đánh bắt cá, tép trên lòng hồ Trị An vào lúc 4h sáng nhé. Khi mặt trời bắt đầu hừng sáng là lúc con thuyền chúng tôi bắt đầu mưu sinh.
Nếu bạn cũng muốn trải nghiệm sự thú vị như này thì hãy liên hệ với mình sẽ